Contact

Garantie & kwaliteit

1. Garantie

Met betrekking tot de garantieperiode van onze materialen, geldt het volgende:

 • 5 jaar op de coating van de materialen, voor zover eventuele fouten minstens 1,5% van de totale oppervlakte bedragen
 • 5 jaar op fouten m.b.t. de galvanisatie (norm NBN EN ISO 1461)
 • 2 jaar op mogelijke fabricagefouten
 • 1 jaar op de geïnstalleerde elektrische componenten

 

Met uitzondering van:

 • normale slijtage
 • mechanische beschadigingen
 • beschadigingen die het gevolg zijn van abnormale klimatologische omstandigheden
 • beschadigingen door producten die niet samengaan met de natuur van de goederen
 • toevallige of moedwillige beschadigingen, onoordeelkundig gebruik of kwaadwillige handelingen door derden
 • het uitvoeren van wijzigingen aan de bestaande installatie door derden
 • wijzigingen en/of uitbreidingen van overheidsvoorschriften

 

Van de garantie op corrosie zijn uitgesloten: alle materialen geplaatst in volgende klimaatklassen:

C5/M:
Buiten: kust- en inlandse streken met hoog zoutgehalte - 2 km vanuit de kustlijn wordt aangemerkt als C5 - inclusief alle open verbindingen met de zee.
Binnen: gebouwen of gebieden met bijna permanente condensatie en hoge pollutie.

 

C5/I:
Buiten: industriële omgeving met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer
Binnen: gebouwen of gebieden met bijna permanente condensatie en hoge pollutie.

 

De waarborg garandeert de herstelling of indien nodig de vervanging van de goederen binnen de periode van 5 jaar, met uitsluiting van alle andere kosten en op voorwaarde dat SEGAF binnen een periode van 14 dagen na het vaststellen van het gebrek schriftelijk op de hoogte werd gebracht.

De waarborgperiode gaat in na de installatiedatum, bij de voorlopige oplevering of desgevallend bij de oplevering van een deelfase van de werken.
 

Voorkomen is beter dan genezen: SEGAF kan een passend en economisch onderhoudscontract aanbieden in functie van uw installatie.
Een jaarlijkse controle voorkomt defecten en minimaliseert eventueel dringende interventies. Zo worden een goede werking van de installatie verzekerd en eventuele defecten of slijtage vastgesteld.2. Kwaliteit

Verzinken

We onderscheiden hierin discontinu verzinkt staal (thermisch verzinkt staal) en continu verzinkte plaat (sendzimir verzinkte staalplaat).

Uit continu verzinkte staalplaat worden buisprofielen gevormd met in- en uitwendige verzinking van 275 à 360 gr/m².

Bij het thermisch verzinken worden de voorwerpen ondergedompeld in en bad van gesmolten zink. Op voorwaarde dat het staaloppervlak zeer rein is zal er een reactie plaatsvinden tussen het staal en het hete zink. Deze reactie ligt aan de basis van de vorming van een ononderbroken deklaag met uitstekende corrosiewerende en mechanische kwaliteiten. De basisbedoeling van het thermisch verzinken bestaat erin elementen uit staal, blootgesteld aan de atmosferische corrosie, maximaal te beschermen tegen roest. Deze beschermingsduur is voornamelijk afhankelijk van:

 • de zinklaagdikte (volgens norm EN ISO 1461 is de minimaal vereiste zinklaagdikte (afhankelijk van de wanddikte van de gebruikte staalsoort)
 • de aard en dus de agressiviteit van de omgevende atmosfeer

 

Coating

Na het aanbrengen van een adhesielaag op het verzinkt staal kan een poedercoating worden aangebracht. Onder een poederlak of poedercoating verstaat men een deklaag van een organisch materiaal aangebracht op een metalen ondergrond. Deze deklaag dient ter verfraaiing en bescherming. PES of polyesterpoeder behoort tot de groep van thermohardende poeders welke door middel van elektrostatisch poederspuiten worden aangebracht.

 

Voornaamste eigenschappen van polyester poederlak:

 • goede hechting op voorbehandelde metalen ondergrond
 • uitstekende UV- bestandheid
 • goede chemische resistentie t.o.v. weersinvloeden
 • goede mechanische eigenschappen
 • goede vloei-eigenschappen