Contact

Segaf krijgt erkenning 6C3

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet een aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Als dat het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie.

Lees meer