Contact

Terug naar overzicht

Segaf krijgt erkenning 6C3

 

 

 

 

 

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet een aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Als dat het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie.

De voorwaarden betreffen vooral:

  • de technische bekwaamheid;
  • de financiële draagkracht;
  • de professionele integriteit.

De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken. De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel.

Sinds maart 2017 heeft de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie aan Segaf een getuigschrift van erkenning uitgereikt voor de categorie 6C3. Dit betekent dat Segaf het vertrouwen geniet voor het plaatsen van grotere omheiningsprojecten. Segaf is ook sinds langere tijd in het bezit van een getuigschrift van erkenning voor de categorieën 1D7 (smeedwerk) en 1P1 (elektrische installaties in gebouwen, zoals installatie van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie).

Meer details over de lijst van erkende aannemers vindt u op de website van de FOD Economie.